PREZENTARE CATEGORIE

Categoria B

– autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeste 3.500 Kg şi al căror număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8;
– ansamblul care sa nu depăşeasca 3.500 kg si sa fie format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

Condiții de înscriere:

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 4 săptamâni, timp în care se efectuează minim 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (conducere auto).Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

PREZENTARE CATEGORIE

Categoria B - Automat

(PE PERMISUL AUTO VA FI TRECUT UN COD SPECIFIC ACESTEI CATEGORII)

– autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeste 3.500 Kg şi al căror număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8;
– ansamblul care sa nu depăşeasca 3.500 kg si sa fie format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

Condiții de înscriere:

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 4 săptamâni, timp în care se efectuează minim 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (conducere auto).Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

PREZENTARE CATEGORIE

Categoria BE

-Ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorca a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg.

Condiții de înscriere:

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria BE durează cel puţin 2 săptamâni, timp în care se efectuează cel puțin10 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (conducere auto) Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

PREZENTARE CATEGORIE

Categoria C

– autovehiculul, altul decât cele din categoria D, sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 Kg. şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;
– ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;.

Condiții de înscriere:

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria C durează 5 săptămâni atunci când cursantul este posesor de permis de conducere categoria B cu o vechime mai mare de un an, timp în care efectuează minim 50 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică, în traseu.

PREZENTARE CATEGORIE

Categoria CE

– ansamblul de vehicule constând într-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală autorizată este mai mare de 750 Kg.

Condiții de înscriere:

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria CE durează 2 săptămâni, timp în care se efectuează minim 10 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregatire practică.

PREZENTARE CATEGORIE

Categoria D

– autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

Condiții de înscriere:

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria D durează 4 săptămâni atunci când cursantul este posesor de permis de conducere categoria C cu o vechime mai mare de un an.

PREZENTARE CATEGORIE

Categoria B EXTINS

-Ansamblu de vehicule (autovehicul + remorca) a cărui masa totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg, dar nu depașește 4.250 kg

Acestă categorie denumita B „Extins” se adresează posesorilor de permis auto categoria B. Acestă categorie se obține fără examen într-o perioadă de minim 7 zile, în care se vor efectua 7 ore de pregătire practică. Absolvenții cursului vor primi o adeverință pe baza căreia se va putea preschimba permisul de conducere.

Condiții de înscriere:

Acest stagiu are alocat 7 de ore conducere și nu necesită examen auto.Cursantul va primi o adeverință care atesta efectuarea acestui curs.

Care este diferența dintre B, B-EXTINS și BE

Categoria B permite conducerea un autoturism cu masa maximă autorizată de până în 3500 kg. Legea permite să atasați vehiculului o remorca ușoară, care are masa maximă autorizată (masa proprie+încărcătura) de până la 750 kg.
Categoria B extins permite să conduceți un vehicul din categoria B plus o remorca cu masa maximă autorizată mai mare de 750 kg, dar ansamblul sa nu depaseaca 4250 kg. Adica masa maximă autorizată a vehiculului plus masa maximă autorizată a remorcii să fie mai mica de 4250 kg.
Categoria BE permite conducerea unui vehicul din categoria B plus o remorcă. Masa maximă autorizată a ansamblului poate depasi 4250 kg.

Pentru toate aceste categorii Cursantul are urmatoarele obligaţii:
– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
– să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

Școala noastră activează cu instructori auto și profesori de legislație rutieră cu multă experiență în domeniu, calm și respect față de cursanți.

Creat de . All rights reserved.

SC TET GIM SRL | 17249562 | J33/255/2005